การติดตั้ง TeamTalk Server on Linux เหตุผลที่แนะนำ linux เพราะ 1.เป็นระบบปฎิบัติการที่ใช้งานได้ฟรี หากเป็นฝั่งวินโดว์ เซิร์ฟเวอร์ เราต้องซื้อ หรือไม่ก็ได้มาแบบไม่สมบูรณ์ 2.ระบบอาร์ดแวร์ที่ใช้ ระบบ linux จะกินทรัพยากรระบบน้อยมาก เพราะไม่มีกราฟิกเข้ามา มีแต่หน้าจอ ขาวดำ ใช้คำสั่งได้ง่าย และเร็ว 3.การดำเนินการต่างๆๆ สามารถสั่งการควบคุมได้ จากเครื่องลูก เมื่อใช้งานจริงแทบไม่ต้องใช้จอ 4.ประหยัด เพราะไม่ต้องเอา server ที่สเปคแรงๆๆ แค่แผ่น cd แผ่นเดียว ก็ติดตั้งโปรแกรมได้แล้ว การดำเนินการติดตั้ง เริ่มแรก หาเครื่องคอมมาติดตั้ง debian ให้เรียบร้อย ตามนี้ ได้เลย https://www.howtoforge.com/tutorial/debian-minimal-server/ เมื่อติดตั้ง debian เสร็จ ก็เริ่มดำเนินการติดตั้ง teamtalk server ดาวโหลด team talk server http://bearware.dk/?page_id=353 แล้วส่งไป ยัง ..

Read more

Analyst’s Notebook data โปรแกรม ไอทู คืออะไร โปรแกรมไอทู ชื่อเต็มคือ Analyst’s Notebook  คู่มือให้คำนิยามว่า เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการสร้างภาพขึ้นมาในลักษณะที่สมบูรณ์แบบเพื่อใช้ในงานสืบสวน จากแหล่งของมูลต่างๆ  ที่หลากหลายภายในโปรแกรมดังกล่าว จะเก็บข้อมูล อยู่ในรูปแบบ   entities, links, and properties.  ส่วนนี้ จะเรียกได้ว่า สำคัญมาก็ว่าได้ เพราะเป็นพื้นฐานของทุกสิ่ง ถ้าเราเข้าใจในจุดนี้ ได้ดี เราสามารถพลิกเพลงการทำงาน การวิเคราะห์ต่างๆ ได้ค่อยข้างจะดีมาก เพราะมันคือที่รวมทุกสิ่งของโปรแกรม สามารถอธิบายแยกได้ดังนี้ Entities  คือตัวที่แสดงแทนสิ่งของต่างๆจริง ในโลกของเรา  (หากนึกไม่ออก ให้นึกถึงคำนาม)  เช่น เป็นตัวแทนของ บัญชีธนาคาร  มือถือ  เหตุการณ์ต่างๆ  เช่นการพบกัน การนัดเจอกัน Links   เป็นตัวแสดงให้เห็นถึงความสำพันธ์กันระหว่าง Entities  (คิดง่าย ให้นึกถึงคำกริยา คือการแสดงอาการ กริยาต่าง)  เช่น การติดต่อกันระหว่างคนสองคน   การชี้บอกว่าเป็นเจ้าของรถยนต์ มือถือ  รวมถึงการทำธุรกรรมระหว่างบัญชีธนาคาร หรือการพบปะระหว่างบุคคล ..

Read more

https://www.blackmoreops.com/2013/11/27/how-to-add-remove-user-standard-user-non-root-in-kali-linux/ irst of all let’s confirm which version of Linux and Kernel I’m running.In command prompt type in uname –a lsb_re..

Read more

use Nemo Actions to mount iso   sudo pacman -S fuseiso create nemo-actions-iso-mount.sh in /usr/bin/ #!/bin/bash FILE=$(basename “$1″) MOUNTPOINT=”$HOME/Desktop/$FILE” fuseiso -p “$1” “$MOUNTPOINT” sudo chmod a+x /usr/bin/nemo-actions-iso-mount.sh create the script mountiso.nemo_action in $HOME/.local/share/nemo/actions/ [Nemo Action] Name=Mount Image File: %F Comment=Create an folder in ~/Desktop with the name of the image file Exec=/usr/bin/nemo-actions-iso-mount.sh %F Selection=S Extensions=iso;nrg;bin;img;mdf; Mim..

Read more

Installation Install the openvpn package, which provides both server and client mode. Available frontends: NetworkManager OpenVPN — NetworkManager VPN plugin for OpenVPN. https://wiki.gnome.org/Projects/NetworkManager/VPN || networkmanager-openvpn The client config profile Copy the example client configuration file /usr/share/openvpn/examples/client.conf to /etc/openvpn/client/. Edit the following: The remote directive to reflect either the server’s Fully Qualified Domain Name, hostname (as known to the client), or its IP address. Uncomment the user and group directives to drop ..

Read more

Highly connected items Highly connected items are often significant in analysis. You can list highly connected entities and the links between them, then change the format of listed items to highlight them on the chart. Listing entities based on link counts or values You can choose to list highly connected items according to several different ..

Read more

Afterwards you can access ISPConfig 3 under http(s)://server1.example.com:8080/ or http(s)://192.168.1.100:8080/ ( http or https depends on what you chose during installation). Log in with the username admin and the password admin (you should change the default password after your fir..

Read more

https://whatismyipaddress.com/domain-name Domain Names and URLs The universal resource locator, or URL, is an entire set of directions, and it contains extremely detailed information. The domain name is one of the pieces inside of a URL. It is also the most easily recognized part of the entire address. When computer users type a web address directly ..

Read more

https://www.howtoforge.com/tutorial/ispconfig-install-script-debian/ https://www.howtoforge.com/tutorial/perfect-server-debian-9-stretch-apache-bind-dovecot-ispconfig-3-1/ Configure the Hostname The hostname of your server should be a subdomain like “server1.example.com”. Do not use a domain name without subdomain part like “example.com” as hostname as this will cause problems later with your mail setup. First, you should check the hostname in /etc/hosts and change it when necessary. The line should be: “IP Address ..

Read more