what’s trending

  • ยังต้องรออีก 24วัน นั้นคือวันที่แพทย์นัดเพื่อตรวจสภาพร่างกายอีกครั้ง กับการอยู่ในสถานะที่ต้องรอคอย ในห้วงที่แทบจะทำอะไรไม่ได้เลย

  • วันนี้แดดออก พิมพ์ด้วยความตื่นเต้น หลังจากที่ฝนตกทุกวัน แทบไม่เห็นแสงแดด เหมือนอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาว จนตอนนี้ หลายคนบ่นกันมากเพราะกรีดยางไม่ได้

popular news & articles

  • ทำไมเลือกใช้ตัวนี้ ทั้งๆๆ ทีสายไลนุกซ์ มีตัวดีๆๆ อีกหลายตัวที่น่าใช้ เช่น Ubuntu Debian Redhat Mint

  • แนะนำ Freebsd อีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าเล่น สำหรับใช้ทำ Server

  • ทำไมถึงใช้รถคาริเบียน (Caribian Suzuki) เขียนเพื่อคนที่กำลังหาจะใช้ ได้รู้ว่า เราจะซื้อรถคาริเบียน (suzuki caribian) มาใช้ดีหรือไม่ และเหตุผลที่ซื้อมาใช้

  • โปรแกรม I2

    analyst's notebook หรือโปรแกรมไอทู หรือเรียกสั่นๆๆๆ ว่า I2 เดี่ยววันนี้ จะมาบอกวิธีการให้เข้าใจการใช้ไอทู ให้คล่อง สำหรับคนที่ยังไม่คล่อง

  • จุดเริ่มต้นของ TCP/IP แม้จะเป็นภาพการ์ตูน แต่มันสื่อความหมายดี ที่เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์คมาก เลยรวบรวมมาเก็บไว้

  • มือถือของเราเก็บข้อมูลอะไรไว้บ้าง มือถือที่เราถืออยู่ในมือ คือศูนย์รวมต่างๆๆ ที่เก็บข้อมูลของเราไว้ครับ หากคนไม่หวังดีเขาเข้าใจ เขาสามารถเอามาใช้ประโยชน์จากข้อมูลในมือถือเราได้ครับ

news via inbox

Nulla turp dis cursus. Integer liberos  euismod pretium faucibua