popular news & articles

  • ยังต้องรออีก 24วัน นั้นคือวันที่แพทย์นัดเพื่อตรวจสภาพร่างกายอีกครั้ง กับการอยู่ในสถานะที่ต้องรอคอย ในห้วงที่แทบจะทำอะไรไม่ได้เลย

  • อัพเดทสภาพร่างกายหน่อย หลังจากไม่ได้เขียนมาหลายวัน เพราะสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย

  • เจอชีลสรุปที่น่าสนใจ จากเฟสเป็นชีลสรุปที่สามารถเอาไว้อ้างอิงได้ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงหรือในการทำความเข้าใจ เลยเก็บไว้เผื่อใครหลงเข้ามาอ่านแล้วสนใจดาวโหลดน์ไปเก็บไว้ได้

  • วันนี้แดดออก พิมพ์ด้วยความตื่นเต้น หลังจากที่ฝนตกทุกวัน แทบไม่เห็นแสงแดด เหมือนอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาว จนตอนนี้ หลายคนบ่นกันมากเพราะกรีดยางไม่ได้

editor’s pick