• เจอชีลสรุปที่น่าสนใจ จากเฟสเป็นชีลสรุปที่สามารถเอาไว้อ้างอิงได้ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงหรือในการทำความเข้าใจ เลยเก็บไว้เผื่อใครหลงเข้ามาอ่านแล้วสนใจดาวโหลดน์ไปเก็บไว้ได้

  • เขียน Blog ด้วย Debian ห่างหายจาก Debian ไปนานวันนี้ นั่งคิดว่าน่าจะต้องเตรียมหรือดูแลเว็บไซต์บ้างแล้ว เขียนมามากแล้ว แต่ในการเข้าควบคุมระบบ

  • การสร้างใบรับรอง https หรือที่เรียกว่า CA โดย Let's Encrypt เมื่อเราปรับแต่ง Server ของเราให้มีใบรับรอง  

  • Nextcloud เป็นของฟรี ที่น่าเล่นมากตัวหนึ่ง

  • แนะนำ Freebsd อีกตัวเลือกหนึ่งที่น่าเล่น สำหรับใช้ทำ Server

  • ทำไมเลือกใช้ตัวนี้ ทั้งๆๆ ทีสายไลนุกซ์ มีตัวดีๆๆ อีกหลายตัวที่น่าใช้ เช่น Ubuntu Debian Redhat Mint

  • เล็กๆๆ น้อยๆ ที่เจอกับ linux วันก่อนลองติดตั้ง Cloud โดยใช้ Debian 11 ตามคู่มือที่เขียนไว้ในเว็บนี้ ผลปรากฏว่า ตอนติดตั้งเจอปัญหาหลายอย่าง เลยมาสรุปให้ฟัง หากเราเจอปัญหา เราจะแก้ไข หรือแนวทางทางเป็นอย่างไร