what’s trending

  • analyst's notebook หรือโปรแกรมไอทู หรือเรียกสั่นๆๆๆ ว่า I2 เดี่ยววันนี้ จะมาบอกวิธีการให้เข้าใจการใช้ไอทู ให้คล่อง สำหรับคนที่ยังไม่คล่อง

  • สัพเพเหระกับโปรแกรม I2 วันนี้  ความตั้งใจและความมุ่งหมาย หรือความมาดมั่น  กะว่าจะเขียนบทความเกี่ยวกับการใช้โปรแกรม I2   ตอนช่วงเช้า  ก่อนจะไปหาหมอฟันตามที่หมอฟันได้นัดหมายในช่างบ่ายสักหน่อย

more popular stories

  • ยังต้องรออีก 24วัน นั้นคือวันที่แพทย์นัดเพื่อตรวจสภาพร่างกายอีกครั้ง กับการอยู่ในสถานะที่ต้องรอคอย ในห้วงที่แทบจะทำอะไรไม่ได้เลย

  • อัพเดทสภาพร่างกายหน่อย หลังจากไม่ได้เขียนมาหลายวัน เพราะสภาพร่างกายไม่เอื้ออำนวย

  • เจอชีลสรุปที่น่าสนใจ จากเฟสเป็นชีลสรุปที่สามารถเอาไว้อ้างอิงได้ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงหรือในการทำความเข้าใจ เลยเก็บไว้เผื่อใครหลงเข้ามาอ่านแล้วสนใจดาวโหลดน์ไปเก็บไว้ได้

  • วันนี้แดดออก พิมพ์ด้วยความตื่นเต้น หลังจากที่ฝนตกทุกวัน แทบไม่เห็นแสงแดด เหมือนอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาว จนตอนนี้ หลายคนบ่นกันมากเพราะกรีดยางไม่ได้

  • สร้างขนำใหม่ในสวนใหญ่ ย้ายจากขนำเดิมที่ผุพังและเก่ามากแล้ว โดยใช้โครงสร้างเดิมบางส่วน

  • รื้อขนำเก่าในสวนใหญ่ เพราะว่าสภาพขนำในสวนใหญ่ เห็นแล้วน่าจะไม่ไหวแล้ว เพราะปลวกกินมาก แต่ยังโชคดีที่สร้างจากไม้ต้นหยีในส่วนที่สำคัญหรือที่เป็นโครงสร้าง มันเลยไม่พังลงมา แต่คิดว่าน่าจะต้องถึงเวลารื้อเพื่อสร้างใหม่