Project Description

สวนเล็กกับการเริ่มบุกเบิก บันทึกเก็บไว้ ดูว่าเมื่อเวลาผ่านไปมันเกิดอะไรขึ้นบ้างกับการดำเนินงานที่ต้องการสร้างความฝันไว้สำหรับเป็นพื้นที่ในการพักผ่อนเมื่อยามแก่ตัว ไว้ออกกำลังกาย ไว้สำหรับสร้างผืนป่าให้กับชุมชน ไว้สำหรับคนทั่วไปที่ต้องการเข้ามาพักผ่อน พัฒนางานต่างๆๆ คิดไว้ว่าจะวางอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง ด้วยเพราะติดกับริมถนนใหญ่ ทุกสิ่งทุกอย่างน่าจะมีพร้อม