• วันนี้แดดออก พิมพ์ด้วยความตื่นเต้น หลังจากที่ฝนตกทุกวัน แทบไม่เห็นแสงแดด เหมือนอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาว จนตอนนี้ หลายคนบ่นกันมากเพราะกรีดยางไม่ได้

  • สร้างขนำใหม่ในสวนใหญ่ ย้ายจากขนำเดิมที่ผุพังและเก่ามากแล้ว โดยใช้โครงสร้างเดิมบางส่วน

  • รื้อขนำเก่าในสวนใหญ่ เพราะว่าสภาพขนำในสวนใหญ่ เห็นแล้วน่าจะไม่ไหวแล้ว เพราะปลวกกินมาก แต่ยังโชคดีที่สร้างจากไม้ต้นหยีในส่วนที่สำคัญหรือที่เป็นโครงสร้าง มันเลยไม่พังลงมา แต่คิดว่าน่าจะต้องถึงเวลารื้อเพื่อสร้างใหม่

  • สวนใหญ่ เป็นสวนที่สามารถสร้างรายได้ ได้แล้ว เลยไม่ค่อยได้เข้าไป กับอีกอย่างมอบหมายหน้าที่ให้ลูกน้องเรียบร้อยแล้ว แต่วันนี้ ลองเข้าไปถ่ายรูป ชมบรรกาศสวยๆๆ

  • 27 พ.ย.66 ท่วมรอบสอง และแล้ว ก็ท่วมอีกครั้ง หลังจากที่ท่วมมาครั้งหนึ่งแล้ว เมื่อ 2 อาทิตย์ที่ผ่านมา และความหมายที่ท่วม ไม่ได้หมายถึงบ้านคนอื่น แต่ ท่วมเฉพาะที่บ้าน เพราะบ้านอยู่ติดคลอง