เข้าสวนเช้า

Last Updated: 02/12/2023By

เข้าสวนเช้า

พิมพ์เสร็จแล้วมีความรู้สึกว่า มันพิมพ์ถูกไหม  ดูความหมายแล้วมันไปหลายเรื่อง แต่ เป็นอันว่าน่าจะเข้าใจนั้นคือการเข้าสวนแต่ตอนเช้าของวัน คือวันนี้ เพื่อถ่ายรูปเก็บไว้ดูความเปลี่ยนแปลง หลังจากนี้ไปอีก 5-6 ปี

จริงแล้ว มันแค่ข้ออ้างมากกว่า  ตื่นเช้าขึ้นมาฝนตก แล้วมาวิเคราะห์ตัวเอง รู้สึกว่าตัวเองเบื่อ เป็นงานจะทำมาก แต่เป็นงานที่ทั่วไปไม่ได้เป็นงานสำคัญ

ส่วนมากเป็นงานเกี่ยวกับการเคลียร์ทำความสะอวด หลังจากน้ำท่วม

ตื่นเช้าขึ้นมาเลยมานอนคิดว่า เราน่าจะปรับพฤติกรรมของเรา เพื่อให้พฤติกรรมนั้นกลายเป็นนิสัยของเราได้อย่างไร  เพราะบางอยาก มันพาเข้ารกเข้าพง  ส่วนมากแล้ว คือร่างกายอยากสบาย แต่พอร่างกายอยากสบาย ร่างกายเองนั้นแหละที่พาให้มีปัญหาอีก คือไม่ได้ออกกำลังกาย

เมื่อไม่ได้ออกกำลังกาย สุดท้ายมันมีความสุข แต่ไม่ใช่สุขที่แท้จริง เพราะเริ่มไม่อยากทำอะไร อยากอยู่สบายอย่างเดียว

ตื่นเช้าขึ้นมาฝนตก แล้วมานั่งวิเคราะห์ตัวเองอีกรอบ พบว่า หากเป็นแบบนี้ไม่นานร่างกายน่าจะมีปัญหาแน่ๆๆ

เลยปรับเปลี่ยนพฤติกรรมใหม่ โดยการออกวิ่ง หรือไม่ทำกิจกรรมอื่น เช่นเข้าสวน เพื่อปลุกร่างกายให้มันตื่นขึ้นมา  จากเดิมมันตื่นแล้ว แต่ฉวยโซเชียล ไลน์ เฟส มาดูเวลาอีกที 3 ชัวโมงกว่าแล้ว ที่ใช้เวลาอยู่กับมัน

สุดท้าย เวลานั้นคือการสูญเปล่า แค่นั่งดูเรื่องคนอื่น

ว่าแล้ว เปลี่ยนใหม่อีกครั้ง ไม่แตะโซเชียบ เข้าสวนแทน

ในตอนเช้าตอนเย็น มันสดชื่น หายใจได้เต็มปอด จากอยู่ทั้งวันแต่ ลำบากเรื่องอาหารการกิน เลยต้องกลับบ้าน

วันนี้ ได้แนวคิดใหม่อีกแนวคิด  บางทีคนเรามันชอบนั่งคิดถึงอดีต ไม่ยอมพาตัวเองออกมาจากจุดหนึ่ง เพื่อไปยังจุดหนึ่ง เพราะความกลัว

เราเลยทนอยู่กับสิ่งที่เราไม่ชอบ เพราะเราคิดว่า สิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุด หากเราถอยออกมาจากจุดนั้นเท่ากับเราหมดทุกสิ่งทุกอย่าง

แต่ …พอมานั่งคิดดู มันไม่ใช่ สิ่งต่างๆๆ มันมีอีกมากมายหลายสังคม แต่เป็นเพราะเราจมอยู่ในวงกลมที่เขาขึดไว้ว่า ต้องอยู่ในสังคมแบบนั้น เราเลยไม่รู้ว่าสังคมภายนอกเป็นอย่างไร

สุดท้าย เราคิดว่า สิ่งนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุด

วันนี้ ตื่นขึ้นมานอนคิด ออ จริง ที่ผ่านมาเราถูกปลูกฝังมาตลอด โดยเฉพาะจากความคิดของเรา  ความคิดของเรามาจากไหน มาจากสังคม ที่สอนสั่ง

พอผ่านมาจากสังคม มาจากสื่อต่างๆๆ ที่พยายามชี้แนะ หรือชี้นำเรา

จนทำให้เราสร้างกรอบความคิดว่า สิ่งนั้นดี สิ่งนั้นไม่ดี ใครคิดแตกต่างจากเราคือเขาผิด

สรุปแล้ว เพราะสังคมปลูกฝังมา หรือเป็นเพราะอะไรก็ตาม แต่เราต้องตามให้ทัน

เขียนได้นิดหน่อย ค่อยว่ากันอีกทีตอนเย็น

news via inbox

ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment