• เริ่มปรับตัวเองให้เจอกับความรู้สึกเย็นสบาย อากาศบริสุทธิ์ยามเช้าเพื่อเพิ่มเวลาให้กับตัวเองมากขึ้น ทั้งในด้านสุขภาพและการงาน

  • ทำในสิ่งที่อยากจะทำ เป็นทางเลือกที่เราต้องการระหว่างอยากจะทำหรืออยากจะเป็น

  • ความสุขที่สร้างเอง ตอนเย็น ของวันนี้ เป็นอีกวันที่เข้าสวน  วันนี้พิเศษหน่อย   เข้าสวน 2 สวนเลย  ตอนเช้าไปสวนไหญ่ จัดการหลายเรื่อง […]

  • ปรับตัวเองให้ช้าลง เอา Ipad ขึ้นมาดูในตอนเช้า เปิด App สำหรับจดโน็ต วางแผนว่าจะร่างบทความก่อนที่จะสร้างบทความจริง และอะไรหลายสิ่งหลายอย่าง   App […]

  • เขียนเรื่องความสุข วันนี้ นั่งอ่านเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ในอินเตอร์เน็ต จะอ่านหนังสือมันไม่มีเวลาพอ การอ่านหนังสือแต่ละครั้งต้องมีสมาธิและใจจดจ่อกับมัน พร้อมทั้งจิตนาการไปด้วยในขณะอ่าน แต่วันนี้ ไม่ค่อยมีความรู้สึกอยากอ่านหนังสือ น่าจะเป็นเพราะความรีบ […]

  • การลงมือทำคือสิ่งที่ดีที่สุด การลงมือทำก่อนคือวิธีการที่ได้ผลไวที่สุด เป็นข้อความจากหนังสือเล่มล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาอ่าน ชื่อหนังสือ คนชนะทำแล้วแก้ คนแพ้มัวแต่คิดไม่ได้ทำ หลังจากอ่านหนังสือเล่มนั้นและมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมากเช่นกัน ในหนังสือขยายความต่อไปว่า  คนที่ทำงานไม่เก่งเพราะว่าชอบเข้าอบรม อ่านหนังสือ […]

  • คนชนะ ทำแล้วแก้ คนแพ้ มัวแต่คิด ไม่ได้ทำ นั้นคือชื่อหนังสือที่ซื้อมาอ่านวันนี้ และอ่านจบเรียบร้อย เป็นหนังสือที่ดีมากๆๆ ว่าแล้วเช่นเดิมเพิ่งอ่านจบเลยยังสรุปหรือรีวิว ไม่ได้ […]

  • ความสุขที่สร้างเอง วันนี้ ไม่ได้ออกเดิน สภาพอากาศไม่ค่อยดีเท่าไร แต่ทำไปทำมาดูเวลา เกือบ 8 โมงเช้ากว่าแล้วทั้งที่ไม่ได้เริ่มลงมือทำอะไรเลย เวลามันผ่านไปเร็วจริง วันนี้ขึ้นหัวข้อว่า […]

  • ปรับพื้นที่เตรียมสร้าง วันนี้ เริ่มบทความด้วยการจั่วหัว แบบที่เขานิยมกัน คือสร้างความอยากรู้ว่าคืออะไรแล้ว ล่อคนให้เข้าไปอ่าน คนอื่นไม่รู้ สว่นตัวแล้วไม่เคยอ่านเลย มักจะเลื่อนข้ามทันที ของดี […]