• วันนี้แดดออก พิมพ์ด้วยความตื่นเต้น หลังจากที่ฝนตกทุกวัน แทบไม่เห็นแสงแดด เหมือนอยู่ในประเทศที่เป็นเมืองหนาว จนตอนนี้ หลายคนบ่นกันมากเพราะกรีดยางไม่ได้

  • สร้างขนำใหม่ในสวนใหญ่ ย้ายจากขนำเดิมที่ผุพังและเก่ามากแล้ว โดยใช้โครงสร้างเดิมบางส่วน

  • สวนใหญ่ เป็นสวนที่สามารถสร้างรายได้ ได้แล้ว เลยไม่ค่อยได้เข้าไป กับอีกอย่างมอบหมายหน้าที่ให้ลูกน้องเรียบร้อยแล้ว แต่วันนี้ ลองเข้าไปถ่ายรูป ชมบรรกาศสวยๆๆ

  • เขียนเรื่องความสุข วันนี้ นั่งอ่านเกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ในอินเตอร์เน็ต จะอ่านหนังสือมันไม่มีเวลาพอ การอ่านหนังสือแต่ละครั้งต้องมีสมาธิและใจจดจ่อกับมัน พร้อมทั้งจิตนาการไปด้วยในขณะอ่าน แต่วันนี้ ไม่ค่อยมีความรู้สึกอยากอ่านหนังสือ น่าจะเป็นเพราะความรีบ […]

  • เกือบครบปีที่เปลี่ยนอาชีพ ยังอีก 10 กว่าวัน จะครบปีพอดีที่เปลี่ยนอาชีพมาเป็นชาวสวน เวลามันช่างโบยบินไปเร็วมาก ชีวิตรู้สึกสงบ ได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบ แม้ว่า สิ่งที่ทำนั้นจะไม่มีรายได้มารองรับ […]

  • สองมือ หากเราตั้งใจ ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้