11 พ.ย.66 พบแพทย์ที่ มอ.ฟรีเมียม

Last Updated: 27/11/2023By Tags:

11 พ.ย.66 พบแพทย์ที่ มอ.ฟรีเมียม วันนี้ เป้าหมายคือพบแพทย์ที่นัดไว้ จะเขียนเล่าประสบการณ์เพื่อคนที่หลงเข้ามาอ่านจะได้เตรียมตัว หรือวางแผนได้ถูกต้อง

แพทย์นัด 09.17 น. แต่ หากไปตามนั้น น่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับที่จอดรถ เพราะว่าในตอนเดินทางไปถึงที่จอดรถเวลา 8.00 กว่า ๆๆ ที่จอดรถเริ่มจะเต็มแล้วในชั้น B1 บางคันต้องลงไปชั้น B2 ดังนั้น หากเป็นไปได้แนะนำว่า น่าจะไปก่อนเพื่อหาที่จอดรถ

สถานที่จอดรถค่อนข้างจะมืด มีอยู่ 2 ชั้นคือชั้น B1 ,B2 หากจะขึ้นไปยังห้องตรวจจะอยู่ในชั้นที่ 1 เมื่อจอดรถแล้วเดินมาฝั่งทางเข้าจะมีลิฟต์ สำหรับขึ้นไปชั้น 1 หลายตัว และมีอยู่ 2 จุด

หลังจากนั้น ให้เข้ายังตัวอาคาร สิ่งที่ต้องทำก่อนยื่นบัตรที่เคาเตอร์ คือ ตรวจวัดความดัน กับวัดความสูง น้ำหนัก เพราะหากเราไปยังเคาเตอร์เลย พยาบาลจะให้มาดำเนินในสิ่งที่ต้องทำก่อนทุกครั้ง เพราะฉะนั้นไม่น่าต้องรีบเพื่อยื่นบัตร ให้จัดการเรื่องนั้นให้เรียบร้อย

หลังจากนั้นไปยื่นบัตร ตามที่เคาเตอร์ของแพทย์ที่เราต้องการพบ หลังจากนั้น ไม่มีอะไรมาก รอพบแพทย์

ในส่วนเรื่องอาหารการกินต่างๆๆ สะดวกมาก เพราะว่า อาคารศรีเวชวัฒน์ จะเชื่อมต่อกับตึกอุบัติเหตุ สามารถเดินผ่านเพื่อมายังศูนย์อาหารได้เลย ดังนั้น หากเรารีบไป แล้วหาที่จอดรถได้ ในระหว่างที่รอแพทย์หรือรอให้ถึงเวลา เราสามารถหาอะไรกิน หรือทำอะไรได้

มันอันว่าเรียบร้อยสะดวกสบายมาก ในการเดินทางมารักษา ที่สำหรับสิทธิ์การรักษาพยาบาลสามารถเบิกจ่ายตรงได้ทันที ไม่ต้องสำรองจ่ายอีกแล้ว จ่ายแต่เฉพาะในส่วนที่เกินสิทธิ์เท่านั้น

แล้วจะ อัพเดทให้อีก หากมีอะไรนึกได้

news via inbox

ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment