2 เดือนกว่าไม่ได้เข้าสวน

Last Updated: 01/12/2023By Tags:

 2 เดือนกว่าไม่ได้เข้าสวน วันนี้ เลยเข้าสวนเสียหาย เดินทางเข้าสวนเล็ก เพื่อถ่ายรูปอย่างเดียว หลังจากที่ฝนเริ่มตก แต่ไม่มาก มันดีกว่าปีที่ผ่านมา ที่ฝนตกตลอดเวลา แต่ปีนี้ มันตกให้เป็นระยะ ในความรู้สึกของตัวเองคิดว่า ต้นไม้โตเร็วกว่าปีที่แล้วมาก เพราะน้ำไม่ขังและดินมีความพอดี ปีที่แล้วน้ำขัง บางต้นตาย แต่ปีนี้สวยงามขึ้นมาก

เส้นทางของรถวิ่งในส่วนที่ลึกที่สุด ต้นไม้ที่ติดกับสวนยาง โตกว่าในส่วนที่อยู่ด้านขวา น่าจะเป็นเพราะว่า บริเวณนั้น มีใบยางหล่นมามาก เลยกลายเป็นปุ๋ย ทำให้ต้นไม้โตเร็ว ส่วนด้านขวามือไม่เคยใส่ปุ๋ย หรือทำอย่างอื่นต้นไม้เลยโตช้านิด

ส่วนที่ยกเป็นโคก ตอนฝนแล้ง ซื้อขี้วัว มาโรย 5 กระสอบ ปรากฏว่า ต้นไม้โต และสวยงามใช้ได้

ตรงนี้เช่นกัน น้ำเริ่มมาแล้ว และหลังจากถ่ายรูปเสร็จ ไม่ได้เข้าไปอีกเลย ฝนก็ตกหนักทุกวัน ตอนนี้ น้ำน่าจะมากแล้ว

news via inbox

ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment