keyboard

Last Updated: 02/12/2023By

keyboard หรือหากเป็นภาษาไทย เรียกว่าแป้นพิมพ์ ราคาไม่แพงเท่าไร แต่บางทีเราลืมนึกถึงความสำคัญมันไป บางครั้งเราคิดว่ามันไม่สำคัญ คีย์บอร์ดอะไรก็พิมพ์ได้ ขอให้เป็นคีย์บอร์ด

แต่…ประสบการณ์หลังจากสร้างเว็บไซต์เขียนบทความมากๆๆ พบว่า คีย์บอร์ด มันคือคีย์หรือตัวหลักเลย เพราะอะไรหรือ

หากเราสังเกตุดูให้ดี มันเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญมาก ในการ Input ข้อมูลทุกอย่างมันต้องผ่านคีย์บอร์ด หากคีย์บอร์ดเราดี วางให้ตรงมือพอดี งานต่างๆๆ มันจะได้เร็วมาก ยิ่งใช้คีย์บอร์ดตัวไหนถนัดมือ มันจะยิ่งเพิ่มความเร็วในการพิมพ์ในการทำงานได้สนุกมากยิ่งขึ้น มันจะไม่รู้สึกเบื่อ

เพราะฉะนั้น อย่ามองข้ามคีย์บอร์ดไปเด็ดขาด เลือกให้ตรงกับที่เราชอบโดยทดลองพิมพ์ ดูการสำผัส แล้วเราจะพบว่า ความเร็วในการทำงานมันเร็วขึ้นจริงๆๆ

หากใครไม่เชื่อให้ทดลองดู วางตำแหน่งคีย์บอร์ดในบริเวณที่ให้ห่างจากตัวสักนิด ให้มือเราวางบนโตีะได้ แล้วพิมพ์ พิมพ์ หาจุดที่เราคิดว่าถนัดที่สุด เมื่อนั้นแหละงานของเราจะออกมาดี

แล้วระหว่างสายกับไร้สายอย่างไหนดีกว่า ถ้าหากจะมองถึงความคล่องตัว ไร้สายดีกว่าเพราะไม่มีสายเกะกะ

แต่ สำหรับส่วนตัวแล้ว ซื้อไร้สายมาชุดหนึ่งแล้วหลังจากลองพิมพ์ ต้องถอดออกแล้ววางบนพื้นทันที เพราะความเร็วในการพิมพ์ มันจะรู้สึกหน่วงไม่ทันมือ เหมือนพิมพ์ด้วยคีย์บอร์ดแบบมีสาย

อันนี้ เป็นความคิดเห็น และความรู้สึกส่วนตัว อย่าเชื่อ แต่ให้ลองเองเท่านั้น

เขียนมาทั้งหมด เพื่อบอกว่า หากคีย์บอร์ดดีพิมพ์ดีความเร็วได้เพิ่มขึ้น งานเพิ่มขึ้น อย่ามองข้ามมัน แม้จะเป็นสิ่งเล็กน้อยๆๆ

news via inbox

ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment