• การลงมือทำคือสิ่งที่ดีที่สุด การลงมือทำก่อนคือวิธีการที่ได้ผลไวที่สุด เป็นข้อความจากหนังสือเล่มล่าสุดที่เพิ่งซื้อมาอ่าน ชื่อหนังสือ คนชนะทำแล้วแก้ คนแพ้มัวแต่คิดไม่ได้ทำ หลังจากอ่านหนังสือเล่มนั้นและมันสร้างแรงบันดาลใจให้กับตัวเองมากเช่นกัน ในหนังสือขยายความต่อไปว่า  คนที่ทำงานไม่เก่งเพราะว่าชอบเข้าอบรม อ่านหนังสือ […]

  • คนชนะ ทำแล้วแก้ คนแพ้ มัวแต่คิด ไม่ได้ทำ นั้นคือชื่อหนังสือที่ซื้อมาอ่านวันนี้ และอ่านจบเรียบร้อย เป็นหนังสือที่ดีมากๆๆ ว่าแล้วเช่นเดิมเพิ่งอ่านจบเลยยังสรุปหรือรีวิว ไม่ได้ […]

  • พบหนังสือเก่า

  • ชีวิตกับการอ่านหนังสือ หนังสือคือสิ่งที่เพิ่มแนวคิดให้กับเรา แม้จะอยู่ในรูปแบบไหนก็ตาม หากมันคือสิ่งที่เพิ่มแนวคิดให้กับเรามันคือหนังสือ