เจอชีลสรุปที่น่าสนใจ

Last Updated: 07/12/2023By Tags:

เจอชีลสรุปที่น่าสนใจ จากเฟสเป็นชีลสรุปที่สามารถเอาไว้อ้างอิงได้ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงหรือในการทำความเข้าใจ เลยเก็บไว้เผื่อใครหลงเข้ามาอ่านแล้วสนใจดาวโหลดน์ไปเก็บไว้ได้

มันคือการแกะรอยข้อมูล อย่างเช่น ชื่อโดเมน หมายเลขมือถือ เมล์ ข้อมูลลูกจ้าง การจัดเก็บข้อมูล โดยแยกออกเป็นว่า ข้อมูลนั้นปรากฏอยู่ในโลกโซเชียลแบบตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ อย่าง Active footPrinting คือการทิ้งข้อมูลไว้โดยตั้งใจ และ Passive FootPrinting คือการทิ้งข้อมูลต่างๆๆ ไว้บนโลกโซเชียลแบบไม่ตั้งใจ

ไม่ขอเขียนอะไรมาก เอาเป็นว่า ใครสนใจบันทึกเก็บไว้ได้

news via inbox

ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment