• เจอชีลสรุปที่น่าสนใจ จากเฟสเป็นชีลสรุปที่สามารถเอาไว้อ้างอิงได้ เพื่อความรวดเร็วในการเข้าถึงหรือในการทำความเข้าใจ เลยเก็บไว้เผื่อใครหลงเข้ามาอ่านแล้วสนใจดาวโหลดน์ไปเก็บไว้ได้

  • Digital Ocean แรกๆๆ สงสัยว่ามันคืออะไร ท้ายสุดเมื่อลองเล่นปรากฏว่าชอบมากๆๆ

  • Nextcloud เป็นของฟรี ที่น่าเล่นมากตัวหนึ่ง

  • จุดเริ่มต้นของ TCP/IP แม้จะเป็นภาพการ์ตูน แต่มันสื่อความหมายดี ที่เกี่ยวกับระบบเน็ตเวิร์คมาก เลยรวบรวมมาเก็บไว้