บรรยากาศในสวนใหญ่

Last Updated: 04/12/2023By Tags: , ,

บรรยากาศในสวนใหญ่ เป็นสวนที่ค่อนข้างสวยงาม และคิดว่า ก่อนจะมาเป็นสวนนี้ น่าจะสวยงามมาก เพราะมีแกนหรือพอนหลุมพอ ที่อยู่ในห้วยจำนวนหลายต้น มีคนมาขอแต่ไม่ให้เพราะอยากให้มันอยู่ของมันตรงนั้น ให้เป็นว่าเมื่อก่อน ธรรมชาติเป็นอย่างไร ก่อนที่จะถูกมนุษย์ อย่างพวกเราทำลาย นี้ ถ้ายังไม่โดนโค่น คิดว่า น่าจะมีร่มเงา และสำต้นใหญ่มาก แต่ยังดี ที่มารุ่นพ่อ ได้เว้นให้เห็นว่าต้นหลุมพอเป็นอย่างไร จำนวน 1 ต้น และเป็นต้นขนาดใหญ่มาก

ลำห้วยขนาดเล็กที่ผ่า กลางสวนและวนอ้อมตลอดในสวน มันจะให้ความเป็นธรรมชาติมาก

ย้ายขนำมาสร้างใหม่ บริเวณกลางสวน เพื่อให้ลูกน้องได้พัก เวลากรีดยางเผื่อฝนตก เมื่อก่อนจะอยู่บริเวณถนน ออกนอกจากสวน หากฝนตกหรือมีปัญหา ลูกน้องต้องเดินออกมาอย่างน้อย 500 เมตร หรือหากอยู่อีกด้านอย่างน้อย 800 เมตร เลยตัดสินใจย้ายให้อยู่กลางสวนเพื่อความสะดวก

ไผ่ ที่มีคนทักหลายคนว่าทำไม ไม่เอาออก แต่ สุดท้าย คนที่ทักนั้นแหละมาขอบ่อยเพื่อเอาไปใช้งาน และสระที่มีคนมาจองบ่อยเพื่อขอจับปลา เป็นสระที่ลึกมาก แต่หากมองให้ดี หากไม่มีต้นไผ่ มีแต่สระอย่างเดียว มันจะเกิดอะไรขึ้น

ลำห้วยหน้าขนำที่สร้างใหม่ พร้อมเส้นทางลัดรอบสวน มันให้ความรู้สึกที่ดีทุกครั้งเมื่อมาสวน

สระที่ขุดมาเปลืองพื้นที่ เพราะในหน้าแล้งไม่สามารถเก็บน้ำได้เลย กำลังหาทางแก้โดยการปลูกยางนารอบสระ เผื่อว่า มันจะไปช่วยเสริมความแข็งแรงของขอบไม่ให้น้ำใหลออกมาได้ ต้องรออย่างเดียว

news via inbox

ต้องการรับข้อมูลข่าวสาร

Leave A Comment